Kontakt
e-mail: stit@sbs-stit.sk, tel.: 00421 949 170 886

Firemné údaje
PEBRA, s. r. o, Hálová 5, 851 01 Bratislava
IČO: 36 860 395 DIČ: 2022693970
IČ DPH: SK 2022693970

Pobočka: Veličná 164

Bankové spojenie
Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN: SK81 0900 0000 0003 2377 4748