• prevádzkovanie strážnej služby podľa zákona č. 473/2005 Z.z.
  • ochrana majetku
  • ochrana osoby
  • ochrana majetku a osoby pri preprave
  •  zabezpečovanie poriadku na mieste zhromažďovania osôb
  • prevádzkovanie zabezpečovacieho systému alebo poplachového systému, prevádzkovanie ich častí, vyhodnocovanie narušenia chráneného objektu alebo chráneného miesta
  • vypracúvanie plánu ochrany
  • prevádzkovanie PCO(pultu centrálnej ochrany)