Služby

Služby

ochrana

Prevádzkovanie strážnej služby podľa zákona č. 473/2005 Z.z.

ochrana pri preprave

Ochrana majetku a osoby pri preprave

PCO

Prevádzkovanie pultu centralnej ochrany

Vypracovanie plánu

Komplexné vypracovanie plánu ochrany

Ochrana majetku

Zabezpečovací systém

prevádzkovanie zabezpečovacieho a poplašného systému

Zabezpečovanie poriadku

Zabezpečovanie poriadku na mieste zhromaždovania

Ochrana majetku a osôb pri preprave

Zabezpečovanie poriadku na mieste zhromazdovania

Iné služby

vnútorne omietka cena 12€/m2 (práca + materiál)